§ Retten til privatliv

27 Jun

Vores ret til privatliv er beskrevet i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950) artikel 8.

Vi har ret til at blive beskyttet mod indgreb i vores privatliv. Dog vil der være tilfælde, hvor indgreb, kan godtgøres f.eks. når det handler om at forhindre terror. I disse tilfælde  skal indgrebet dog også være proportionalt og der skal være en række sikkerhedsforanstaltninger tilstede. Vores ret til privatliv er beskrevet i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (1950) artikel 8.

“Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
Stk. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen forsåvidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.”

Læs mere om retten til privatliv på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside her

COLOURBOX1190519

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: