Undersøgelse (på engelsk): “Where Teens Seek Online Privacy Advice” (2013)

1 Jul

En undersøgelse fra Pew Internet og Harvards Berkmann Center viser, hvordan unge finder informationer omkring privatlivsbeskyttelse. 

Mange af de 12-17 årige, som undersøgelsen har spurgt, fortæller, at de selv finder ud af, hvordan de skal håndtere deres online indhold og bruge privatlivsindstillinger. Når de spørger andre om hjælp, så er det først og fremmest venner og nær familie, de spørger til råds.

Læs rapporten med resultater fra både repræsentative undersøgelser og fokusgruppeinterviews her: “Where Teens Seek Online Privacy Advice”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: