Viden om: Overvågning på internettet og mobilen

1 Sep

Internettet og mobilen har skabt nogle nye rammer for overvågning. Der er argumenter for og imod overvågning. 

COLOURBOX1150481

Med internettet og mobilen er der kommet nye muligheder for at overvåge og holde øje med hinanden. Det sker på forskellige plan og med forskellige formål. Stater overvåger borgere  for at forhindre kriminalitet og terror. Men vi overvåger også selv hinanden. Mange forældre overvåger f.eks. deres børn på sociale netværkstjenester som Facebook for at passe på dem.

Men når vi overvåges bliver vores personlige frihed samtidig begrænset. Det er en hårfin balance med mange spørgsmål, som kan diskuteres på forskellige niveauer med både børn og voksne. Hvor går grænsen for, hvor meget vi vil overvåges? Hvad er et overvågningssamfund, og lever vi i sådan et nu? Hvad betyder overvågning for vores rettigheder som f.eks. retten til at ytre sig og have et privatliv?  Hvad betyder det for børn og unge?

Argumenter for og imod overvågning

Der er argumenter for og imod overvågning.  Nogle vil måske argumentere, at begår man ikke kriminalitet, så betyder det ikke noget, at man bliver overvåget.  I det perspektiv skal vi ikke bekymre os om at dele ud af vores privatliv, hvis vi ikke har noget at skjule. Som modargument vil andre pege på den indflydelse overvågning har på kreativitet og fri tænkning. Det viser sig ofte, at i situationer, hvor man ved, at man bliver overvåget, tænker og handler man mindre frit. Der er også mange eksempler gennem historien på, hvordan registre over borgere er blevet misbrugt med fatale følger.

Det synes danskerne om overvågning

Efter nyhederne om USA’s overvågningsprogrammer har overvågning, sikkerhed og rettigheder været et omdiskuteret emne. Da MetroExpress i juni 2013 spurgte danskerne, om det er okay, at Politiets Efterretningstjeneste kigger med på de sociale medier, mente 44 procent af de adspurgte danskere, at dette var ok, mens 43 procent ikke mente, at det var i orden. I USA spurgte Pew Internet om næsten det samme, men her spurgte man også unge, som var langt mere delte end de voksne omkring dette.

Mere viden: 

Her har vi samlet inspiration til undervisning om overvågning

På Institut for Menneskerettigheders site kan du finde mere information om privatliv og overvågning

FN’s special rapportør om ytringsfrihed Frank La Rue udgav i juni 2013 en rapport om stater og overvågning i en digital alder. Her kan man læse mere om overvågningsmetoder, indflydelse på rettigheder samt La Rues generelle anbefalinger.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: