Materialer og inspiration til undervisning omkring overvågning

1 Sep

Overvågning er et spændende emne at tage op i undervisningen. Her har vi samlet lidt inspiration.

Overvågning har i år været et omtalt emne i medierne. Særligt den overvågning, der er blevet gjort mulig via internettet og mobilen. Det har handlet om den overvågning, der foregår fra staters side, men også virksomheders indsamling af private data og den helt almindelige dagligs overvågning, hvor vi holder øje med hinanden. Der er mange spørgsmål omkring overvågning, man kan diskutere med sine elever og mange emner, vi alle kan blive klogere på.

Elevopgaver om overvågning 

Undervisningsmaterialet Du Bestemmer Selv indeholder elevopgaver omkring overvågning. For eksempel lægges der op til en debat om grænserne for, hvor meget overvågning, vi skal have i samfundet. Man kunne jo overvåge alle mennesker hele tiden – og på den måde udrydde al kriminalitet. Men hvordan ville det være at leve i et totalt overvågningssamfund? Som i Paradise Hotel?

Debat om overvågning

Mediedebatten, der fulgte efter afsløringen af USA’s overvågningsprogram Prism, er også et nærtliggende emne at tage udgangspunkt i, når overvågning skal diskuteres i klassen. Se f.eks. debatten “Skal vi leve med overvågning” fra DR her

Overvågningens Dilemma: Forløb til 8., 9. og 10. klasse og gymnasiale uddannelser 

“Overvågningen Dilemma” er et undervisningsforløb målrettet 8., 9. og 10. klasse og gymnasiale uddannelser. Her skal eleverne bl.a. tage stilling til, at de efterlader sig spor, hver eneste gang de er på internettet eller taler i mobiltelefon. Se elevopgaver, lærervejledning og baggrundsmateriale her.

Forældres overvågning af børns brug af sociale netværkstjenester 

Tænketankens undersøgelse af forældre og teenageres brug af sociale medier og håndtering af privatlivet “Teens – deres private og offentlige liv på sociale medier” fra februar 2013 satte en debat i gang i medierne omkring, hvor meget og hvordan forældre følger med i deres børns brug af sociale netværkstjenester. Brug artiklerne, tv- og radiodebatten til at diskutere overvågning på det nære plan. F.eks. kan man diskutere de  nye grænser for, hvordan man kan og må følge med som forældre i sin børns liv i dag? Hvilke muligheder har forældre fået for at beskytte deres børn efter de sociale medier kom til? Og hvornår bliver det for meget? Var det anderledes at være forældre og børn før internettet kom til?

Prism og overvågning: Nyhedsartikler, undervisningsmaterialer og hjemmesider (på engelsk) 

Den britiske avis the Guardian har samlet inspiration til undervisningen omkring Prism-programmet, overvågning og online privatliv generelt. Se samlingen her

COLOURBOX1150481

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: