Er jeg mig selv på Instagram?

19 Dec

Dorte Egestad Wegener er projektleder af skoletjenesten på Institut for Menneskerettigheder. Hun er med i tænketanken Digitale Unge og fortæller her – med udgangspunkt i skoletjenestens erfaringer, – om nogle unge og deres opfattelse af dem selv på de sociale medier. Dorte Egestad Wegener underviser børn og unge, samt voksne på skoler, ungdomsuddannelser og på professionshøjskoler om bl.a. menneskerettigheder og ligebehandling.

“På Instagram plejer jeg altså at lægge billeder op af, hvad jeg shopper. Og hvad tror du så, mine venner vil sige til, at der pludselig er en eller anden holdning og et billede af en fod på min profil?”

Skoletjenesten fra Institut for Menneskerettigheder er taget ud i landet og står denne efterårsdag på en skole på Sydsjælland. En stor gruppe elever fra 8.klasse diskuterer, hvilke rettigheder fra Børnekonventionen, som de kunne tænke sig at fortolke til et foto på det sociale medie Instagram. De har netop lært om konventionens forskellige artikler og er tydeligt optagede af den opgave, de nu har fået stillet: At tage et billede med udgangspunkt i deres fødder, der samtidig skal illustrere en rettighed. Men nu er der pludselig opstået et problem. Hvem i elevgruppen vil benytte sin Instagramprofil og ”tør” lægge navn til opslaget?

Det er der heldigvis mange store børn og unge, der vil. Instituttets skolekampagne #StåPåDinRet opnåede i forbindelse med Børnekonventionens 25 års fødselsdag i november måned over 300 elevopslag via Instagram, men flere gange var der blandt de unge, nogle der udtrykte bekymring ved at skulle ”poste” på deres egen Instagramprofil og de valgte i stedet for at sende deres fotos direkte til instituttets redaktion pr. mail.

Hvad skyldes mon dette forbehold? Er det fordi, de unge i høj grad benytter de sociale medier til at skabe et særligt image af dem selv? Og er disse profiler afhængige af hinanden og altså ikke så individuelle, som det kunne se ud?

Kampagnen #StåPåDinRet var en skolekampagne for de 13-16 årige. Elever i denne aldersklasse skulle billedfortolke artikler fra Børnekonventionen og lægge billedet på Instagram. Selv om konceptet var stramt og bygget op omkring konceptet: Stand up for your rights, hvilket betød, at eleverne skulle tage en fod-selfie (også kaldt en footsie), var det af og til svært at få alle elever til at lege fuldt ud med på idéen. På den ene side ville de meget gerne lege med og fandt opgaven sjov og lærerig, på den anden side var flere bekymrede for, hvad vennerne nu måtte mene.

Mange unge har brugt meget energi på, at lave en skarp og præcis profil af dem selv på mediet og benytter de sociale platforme som en form for identitetsforlænger – Og det faktum, at de unge er bevidste om de signaler, de udsender via de sociale medier, er virkelig godt. Men det benspænd, skoletjenesten oplevede, handlede måske om, at de unge ikke var ”frie” på deres egen instagram-profil, men opfattede sig selv som en større del af en social gruppe. Som en pige på 16 år sagde: ”På Instagram plejer jeg altså at lægge billeder op af, hvad jeg shopper. Og hvad tror du så, mine venner vil sige til, at der pludselig er en eller anden holdning og en fod på min profil?” Det endte med, at pigen sendte sit foto til os på redaktionen på instituttet og vi lagde det, – med hendes tilladelse, på kampagnen. Hun ville altså gerne deltage, men følte sig forhindret pga. sociale spilleregler.

Jeg deltager i tænketanken for at bidrage til at flere unge i stigende grad bliver bevidste om, hvad de gør og hvordan de benytter nettet. I Digitale Unge har vi haft besøg af et ungepanel bestående af en gruppe 14-19-årige. De udtrykker i særdeleshed bevidsthed og er velovervejede, når de færdes på nettet. Jeg kan håbe på, at flere unge bliver bevidste ved deres adfærd på nettet og som brugere af de sociale medier.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: