Archive | BLOGGEN RSS feed for this section

Guide hjælper unge med at få styr på deres online identitet

30 Jan

Der er mange fordele ved at have kontrol over sin digitale identitet. Når arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner, forsikringsselskaber og andre googler ens navn, så kan man være nogenlunde sikker på, at der kommer dét frem, man ønsker skal komme frem.

Netop evnen til at beskytte det, man ikke ønsker skal være offentligt tilgængeligt, og fremme det, man ønsker skal være tydeligt, er kompetencer, som alle unge bør have. Det mener Lærerstandens Brandforsikring, som derfor støtter en guide til lærere og elever om, hvordan man kan arbejde med sine personlige data til fordel for en selv.

“License2Share giver et værktøj til blandt andre lærerne, som de kan bruge til at hjælpe børn og unge med at passe på sig selv og være bevidste om de digitale fingeraftryk og fodspor, de sætter, når de færdes på de digitale platforme,” siger Christophe Kirkegaard, sektionsdirektør i Lærerstandes Brandforsikring.

Medierådet for Børn og Unge støtter op om formidlingen af guiden, der hjælper de unge med at få styr på deres online identitet.

At forstå og håndtere private data er en nøglekompetence, som børn og unge skal have i dag, både af hensyn til deres trivsel og sikkerhed i hverdagen og af hensyn til deres fremtid. License2share giver nogle konkrete råd og redskaber som er lige til at gå til for børn og for voksne”, siger Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge.

Der er stort behov for disse nye digitale kompetencer. Det bekræfter Tove Johnsen, vicerektor på Handelsgymnasiet i Slagelse, der har haft fokus på netop den problemstilling.

“Den digitale tidsalder er stadig relativ ny for de fleste og især brug eller misbrug af data er noget, som både elever og lærere bør vide meget mere om. De unge skal vide, hvorfor de bør have mere kontrol over deres persondata, hvordan de beskytter det, der er privat for dem, og samtidig forstå, hvad deres digitale identitet kan gøre for dem både positivt og negativt. Det kan jo gøre en enorm forskel for dem,” siger Tove Johnsen.

Hæftet, der indeholder væktøjer til digitalt selvforsvar (beskyttelse) og til at fremme sine professionelle data, kan hentes gratis på License2share.dk

Er jeg mig selv på Instagram?

19 Dec

Dorte Egestad Wegener er projektleder af skoletjenesten på Institut for Menneskerettigheder. Hun er med i tænketanken Digitale Unge og fortæller her – med udgangspunkt i skoletjenestens erfaringer, – om nogle unge og deres opfattelse af dem selv på de sociale medier. Dorte Egestad Wegener underviser børn og unge, samt voksne på skoler, ungdomsuddannelser og på professionshøjskoler om bl.a. menneskerettigheder og ligebehandling.

Continue reading

Snapchat, snapchat, snapchat, snapchat..

18 Dec

Blogindlæg af Gry Hasselbalch

”Snapchat taler sig direkte ind i et stigende behov for kontrol med konteksten for det indhold, vi deler på nettet.”

Continue reading

Johanne Jallberg: “Jeg tror, at den digitale overvågning langsomt kommer til at ændre synet på privatliv”

9 Dec

Johanne Jallberg er 14 år gammel, går i 9. klasse og har kigget på Digitale Unges website og undersøgelser. 

“Hvis det digitale univers bliver vores verden, og den verden bliver indrettet efter en profil, som et selskab har af dig, så kommer du kun til at se en helt bestemt side af alting.” 

Continue reading

Olivia Bang Brinck: “Det er ligeså vigtigt at have privatliv online som det er offline”

1 Jul

Olivia Bang Brinck er 14 år gammel. Hun har deltaget i flere debat events og arrangementer om internettets fremtid. Sidste år var hun for eksempel med til det årlige FN Internet Goverance Forum i Azerbaidjan. Vi har bedt hende om at svare på, hvad online privatliv betyder for hende. 

“For unge er sociale medier så meget en del af hverdagen at man virkelig skal kunne stole på dem!…”

Continue reading

Jonas Vibsig Berding: Privatlivet praktiseres, når der kun er plads til det bedste

18 Jun

Jonas Vibsig Berding er 16 år og har allerede skrevet flere debatindlæg i danske aviser. Vi har bedt ham om at reflektere over unge, privatlivet og sociale medier.

“… selv ved denne umiddelbare lempelige forskydning af privatlivets grænser i dag i forhold til forrige generationers, oplever jeg i lige så høj grad at privatlivet i disse fora netop praktiseres, da der her kun er plads til det bedste.”

Continue reading

Aqbal Amiri: Kærlighed ved første like

21 May

Aqbal Amiri er andenårsstuderende på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og medlem af kulturministerens ungerådgiverpanel. 

“Voksne lader gennemgående til at være ganske bekymrede på børn og unges vegne. Men er der grund til det? Eksemplet med, at unge så at sige erstatter eller måske rettere udskyder kærestebrevene og det første kys et par år, fordi de istedet høster anerkendelse fra venner og bekendte på de sociale medier, peger netop på, at der ikke alene er grund til bekymring…”

Continue reading