Om

De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv, og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer. Grænser, som vi før kunne sætte mellem sociale kontekster – skole og hjem, arbejde og fritid – og sociale roller som henholdsvis forælder og barn, lærer og barn, privat og professionel person, skrider og nye etableres. I dag navigerer børn såvel som voksne på dagligt plan i et digitalt forbundet rum, og dette kræver et fornyet fokus på kompetencer, omgangsformer, rettigheder og regler.

En tænketank

Som indspark i den offentlige debat om unges offentlige og private liv på de sociale medier etablerede Medierådet for Børn og Unge i 2013 en tænketank, der sætter spot på emnet. Tænketanken består af medlemmer fra Medierådet, Forbrugerrådet Tænk, Institut for Menneskerettigheder, Danish Science Factory, Børnerådet og Digital Identitet. Den repræsenterer forskellige holdninger og perspektiver, og ideen har ikke været at skabe konsensus, men derimod at lave et rum, hvor disse forskellige perspektiver kan mødes og blive udfordret. Formålet har således været at inspirere viden og debat, som kan danne grundlag for indsatser, der kan understøtte udviklingen af digitale kompetencer, ”empowerment”-strategier, samt generel oplysning om unges offentlige og private liv på de sociale medier.  

Aktiviteter

Vores aktiviteter har været fokuseret på en retslig analyse, kvalitativ analyse og videnindsamling, udvikling af kampagner og værktøjer samt international formidling.

Digitaleunge.dk

Sitet her blev skabt for at inspirere til debat og skabe overblik over dansk og international viden og aktiviteter med særlig fokus på børn og unges private og offentlige liv på sociale medier. På sitet kan undervisere også  finde links til relevante undervisningsmaterialer.

medieraadet

 

EU flag

Medierådets videncenter for børns brug af internet og mobil er co-finansieret af EU’s Safer Internet Program

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: