Tag Archives: børn

Database over europæiske undersøgelser: EU Kids Online

5 Jul

Det europæiske forskningsnetværk EU Kids Online har oprettet en database over europæiske undersøgelser.

Continue reading

Undersøgelser, litteraturoversigt (på engelsk): Youth, Privacy and Reputation (2010)

5 Jul

 “Youth, Privacy and Reputation” fra Harvard’s Berkman Centre giver et overblik over undersøgelser og juridiske spørgsmål. 

Continue reading

Europæisk undersøgelse: Sociale netværk, alder og privatliv

18 Jun

Det Europæiske forskningsprojekt EU Kids Online har spurgt børn og unge over hele Europa inklusiv Danmark om deres brug af og vaner på internettet og hvordan de håndterer risici.

Continue reading

Video (Kampagne): Tænk før du uploader

12 Jun