Tag Archives: EU

Fælles regler til databeskyttelse

23 Jun
By: Kalypso Nikolaidis - EU

By: Kalypso Nikolaidis – EU

Efter 3 års langstrakte forhandlinger, er EU’s justits- og indenrigsministre nået til enighed om fælles regler til databeskyttelse. Der er tale om et kompromis, da det har været en vanskelig manøvre at ensrette de forskellige landes love og regler for, hvad myndigheder må vide om borgerne.
De nye regler kan først træde i kraft efter forhandlinger med Europaparlementet.

For yderligere information henvises der til EU