Tag Archives: selfie

Er jeg mig selv på Instagram?

19 Dec

Dorte Egestad Wegener er projektleder af skoletjenesten på Institut for Menneskerettigheder. Hun er med i tænketanken Digitale Unge og fortæller her – med udgangspunkt i skoletjenestens erfaringer, – om nogle unge og deres opfattelse af dem selv på de sociale medier. Dorte Egestad Wegener underviser børn og unge, samt voksne på skoler, ungdomsuddannelser og på professionshøjskoler om bl.a. menneskerettigheder og ligebehandling.

Continue reading

Undersøgelsen november 2013: Unges private og offentlige liv på sociale medier

27 Nov

De sociale tjenester er platformen,  “selfies” og “føler-billeder” er brud på normer omkring god brug af billeder, og man er først rigtigt kærester, når det står på Facebook. Denne undersøgelse af unges private og offentlige liv på sociale medier er tænketanken Digitale Unges anden undersøgelse i 2013. Den tager udgangspunkt i fokusgruppe-interviews med unge på gymnasier i København og Århus-området.

Continue reading